Haal het beste uit je tekst!

Teksten perfect maken, dat is wat ik als tekstschrijver wil. Ook als ik gevraagd word een tekst te redigeren. Bij het redigeren wordt echter niet alleen mijn schrijfkunst aangesproken. Een tekst van iemand aanpassen die daar heel veel energie en tijd in heeft gestoken, vraagt namelijk ook duidelijke afspraken. Want, wat versta je onder redigeren? Alleen de taalkundige fouten corrigeren of ook kijken naar de opbouw, structuur en mogelijke onduidelijkheden?

Maar wat kan er in je tekst zoal aangepast worden, naast de taalfouten?

 1. Inconsistenties
  Wees in een tekst consequent. Bijvoorbeeld in het gebruik van ‘u’ en ‘jij’, als je personen citeert (met enkele of dubbele aanhalingstekens?) of opsommingen gebruikt.
 2. Structuur
  Zit er logica in je tekst. Ga je van A naar B, of sla je B over en ga je eerst naar C en dan pas naar B? Als je zelf helemaal in je verhaal ‘zit’, heb je de logica helemaal in je hoofd. Maar in je hoofd is niet hetzelfde als op papier. Een tekstschrijver ziet je tekst voor het eerst en merkt heel snel of de opbouw duidelijk is of niet.
 3. Ontbrekende tekst
  Heb je een inleiding? Is er een duidelijke verbinding tussen de alinea’s? Een tekstschrijver kan je hiervoor suggesties geven.
 4. Onduidelijke tekst
  Gebruik je vaktaal, afkortingen en dergelijke? Zorg dat dit duidelijk is bij je lezer. Maar het kan ook zijn dat je verhaal gewoon nog te onduidelijk is op bepaalde punten. Een tekstschrijver kan dit goed aangeven en voor je verduidelijken.
 5. Overbodige tekst
  Schrijven is schrappen. Het is heel goed mogelijk dat je je tekst passages bevat die te omslachtig zijn of informatie bevat die niet relevant is. In dat geval kan de tekstschrijver dit aangeven en suggesties doen om het of beter in de tekst te verwerken of in zijn geheel toch weg te laten.

Conclusie: Spreek altijd duidelijk van te voren af wat je van de tekstschrijver verwacht. Dan haal je het beste uit je tekst!

This entry was posted in Algemeen, interview, Persberichten, Spelling, Tekst schrijven, Websites, zakelijk schrijven and tagged , , , , . Bookmark the permalink.